W kwietniu z inicjatywy kilku naszych członków opracowany został projekt „Turystyka rowerowa – przyjazna dla środowiska, korzystna dla zdrowia” w ramach programu „Środowisko naturalne naszą szansą” 2007 ogłoszonego przez FWW i BISE. Projekt ten w czerwcu otrzymał wyróżnienie w wysokości 10000 zł. Program ten zaczęto realizować w sierpniu. W pierwszym etapie powstała wypożyczalnia rowerów w pomieszczeniu ZkiW w Koczale, do której zakupiono również kaski i foteliki do przewozu dzieci. Na inaugurację działalności wypożyczalni wspólnie z GOK zorganizowaliśmy rajd rowerowy Szafirowym szlakiem, w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Nad jeziorem Dymno na dzikiej plaży została odnowiona tablica informacyjna. Wydaliśmy ulotki, kalendarzyki i zakładki do książek promujące turystykę rowerową w naszej gminie. W maju br. przed wypożyczalnią rowerów, która została przeniesiona do pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia, zamontowano tablicę z przebiegiem tras rowerowych na terenie gminy Koczała. Cztery tablice edukacyjno-przyrodnicze stanęły na trasie „Jeleniej”, a przy nich stoły i ławki umożliwiające odpoczynek. Wytyczyliśmy i oznakowaliśmy nową trasę rowerową prowadzącą z Nowej Brdy przez Niedźwiady i Działek do Koczały, jako powrót z trasy „Jeleniej”, wraz z dwoma miejscami odpoczynku oraz zamontowaliśmy dwa drogowskazy z tablicami kierunkowymi szlaków rowerowych biegnących przez Koczałę. 7 czerwca odbył się rajd rowerowy „Szafirowym Szlakiem”.

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki zaproszeniu do współpracy miejscowych instytucji takich jak:

1. GOK Koczała wraz z p. Joanną Rudnik po. Dyrektora za reprezentowanie nas przed FWW i udostępnienie konta do realizacji projektu.

2. ZKiW w Koczale za udostępnienie nam pomieszczenia na wypożyczalnię rowerów

3. Urząd Gminy wraz z p. Wójtem i pracownikami za pomoc przy realizacji projektu

4.Sklep „U Arka” za pomoc przy zakupie rowerów i wyposażenia dodatkowego oraz sponsoring jednego roweru

5.Nadleśnictwo Niedźwiady za sponsoring 4 tablic informacyjno-edukacyjnych oraz pomoc przy postawieniu koło nich stolików i ławek

6.POLTAREX Tartak w Bielsku za przekazanie materiału na drogowskazy i oprawę tablic