Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała

W czwartek 15 marca 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego powołano Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Koczała.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i dobrowolny. Jego członkiem będzie mógł zostać każdy, kto zamierza realizować cele Stowarzyszenia i przestrzegać statutu.

Podczas zebrania uchwalono statut Stowarzyszenia i wybrano władze organizacji w składzie:

Komitet Założycielski:

Joanna Myszka

Ryszard Drzewiecki

Eugeniusz Dmytryszyn

Zarząd:

Janusz Zieliński – Prezes

Gabriela Szulc – Wiceprezes

Joanna Myszka – Sekretarz

Teresa Drozd – Skarbnik

Wiesława Lisek-Fronczak – Członek

Komisja Rewizyjna:

Dorota Michałek-Winter – Przewodnicząca

Elżbieta Balina – Członek

Ireneusz Kozioł – Członek

Założyciele Stowarzyszenia upoważnili Komitet Założycielski do złożenia wniosku o rejestrację Stowarzyszenia do sądu rejestrowego. Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ono osobowość prawną i może rozpocząć swoją działalność. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków, najwyższej władzy Stowarzyszenia, odbędzie się w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o wpisaniu Stowarzyszenia do KRS.

Jednym z głównych celów postawionych sobie przez SPGK jest gromadzenie w jego strukturach wartościowych ludzi chcących zaangażować się w poprawę życia w naszej gminie oraz pozyskiwanie środków niezbędnych do realizacji celów statutowych głównie przez pisanie projektów biorących udział w różnych konkursach.

(jm)