W miesiącu maju 2007 roku zawiązał się zespół roboczy do opracowania projektu „Internetowa sieć- pokoleniowa więź” ogłoszonego przez Grupę TP i UNDP w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa dla gmin wiejskich. Wniosek wstępny złożony został w czerwcu, a w lipcu został zakwalifikowany do kolejnego etapu. Po uzupełnieniu wniosku wersję końcową złożono w dniu 13.08.07 w Warszawie. W dniu 3.09.07 ogłoszono wyniki konkursu. Projekt nasz został wyróżniony wśród 100 nagrodzonych prac. Otrzymaliśmy 15000 zł. Jego realizacja rozpocznie się od października.

Internetowa sieć- pokoleniowa więź” – w ramach grantu „Rzeczpospolita Internetowa”. Projekt ten skierowany do mieszkańców gminy składa się z kursu obsługi komputera i korzystania z internetu / w wersji dla początkujących i zaawansowanych/ oraz kursu fotografii cyfrowej /łącznie z zajęciami terenowymi/. Efektem końcowym projektu będzie interaktywna mapa gminy Koczała, na której będzie można znaleźć wiele ciekawych informacji o naszej gminie.

Od 1 października 2007r. do 31 marca 2008r. realizowaliśmy projekt „Internetowa sieć – pokoleniowa więź” w ramach II edycji programu „Rzeczpospolita internetowa”. W imieniu grupy działania – członków Stowarzyszenia wniosek złożył Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale (jeszcze nie byliśmy zarejestrowani w KRS). Przyznane dofinansowanie wyniosło 14999 zł. W ramach tego projektu odbyło się 6 spotkań rekrutacyjno-informacyjnych we wsiach sołeckich naszej gminy. W poniedziałki w bibliotece i sali komputerowej w szkole odbywały się warsztaty komputerowe. Początkowo w zajęciach dla grupy początkującej i w zajęcia dla grupy zaawansowanej uczestniczyło ponad 50 osób. W trakcie projektu cześć osób zrezygnowała i liczba uczestników warsztatów komputerowych wyniosła około 30 osób. W ramach tej części projektu powstała interaktywna mapa gminy, a Janek Stasiukiewicz stworzył stronę internetową Stowarzyszenia. Od połowy stycznia w soboty około 20 osób brało udział w warsztatach terenowo-fotograficznych. Odwiedzając sołectwa na terenie naszej gminy uczestnicy poznawali ciekawe miejsca, a pod kierunkiem Tadeusza Przybyła uczyli się wykonywać zdjęcia aparatami cyfrowymi. 6 marca 2008r. odbyło się spotkanie z p. Janem Maziejukiem emerytowanym fotoreporterem, któremu towarzyszyła wystawa jego zdjęć udostępnionych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W ramach projektu kupiliśmy 3 aparaty cyfrowe z osprzętem, dyktafon i oprogramowanie do tworzenia stron internetowych oraz otrzymaliśmy w pakiecie startowym jeden aparat cyfrowy i rzutnik. Z panem dyrektorem Romanem Pakuła uzgodniono, że w szkole pozostanie oprogramowanie i jeden aparat cyfrowy, natomiast reszta sprzętu będzie własnością Stowarzyszenia. Aparaty cyfrowe są regularnie wypożyczane mieszkańcom naszej gminy. Liczymy, że od nowego roku szkolnego ruszy kółko fotograficzne.