Rozpoczęcie projektu „Zwiększanie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała”

1 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja projektu „Zwiększenie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała”. Swym zakresem obejmuje on remont a następnie wyposażenie pomieszczeń, w których będzie się mieścić siedziba Stowarzyszenia. By przygotować członków do efektywnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia i lokalnej społeczności odbędzie się cykl szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową i projektami.
W pierwszym etapie zostaną wyremontowane pomieszczenia użyczone Stowarzyszeniu na 10 lat przez parafię w Koczale. Prace remontowe obejmą m.in. wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę węzła sanitarnego, wymianę okien i drzwi, rozebranie ścianek działowych, odnowienie i uzupełnieni tynków oraz posadzek i malowanie. Wykonają je pracownicy Urzędu Gminy Koczała oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych z Miastka.
Realizację projektu potrwa do grudnia br. Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi 64 217 zł, z czego uzyskane dofinansowanie 57 795 zł. Pozostałą kwotę stanowić będzie wkład własny Stowarzyszenia oraz środki pozyskane od sponsorów.

                                                  

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych