„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończyła się realizacja inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji było rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego. Wykonawcą robót była firma www.placezzabawdrewna.pl Józef Kozłowski z Tychowa.

Życzymy najmłodszym i ich rodzicom dużo dobrej i bezpiecznej zabawy na nowych placach zabaw.

W dniu 13.07.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przedstawiciele Zarządu SPGK podpisali umowę na realizację
inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji będzie rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego.

Koczała, 25.05.2021r.

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Koczała

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że 12 czerwca 2021 r. (sobota) o godz. 14:00 na sali w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie ( w reżimie sanitarnym ) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

Porządek zebrania :

  1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2020 i dyskusja.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2020 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
  6. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2021, dyskusja i podjęcie uchwały.
  7. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Z pozdrowieniami

Prezes

Janusz Zieliński

Niestety pożegnaliśmy kolejną bliską nam osobę związaną ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała. Tym razem choroba pokonała Halinkę Kaciniel, członka założyciela SPGK. Należała do tych osób, na których zawsze i wszędzie mogliśmy polegać. Pełniąc ważne funkcje w pełni angażowała się, czuwając nad poprawnością działań organów Stowarzyszenia oraz uczestnicząc w organizowanych imprezach .

Odejście bliskiej osoby jest zawsze przedwczesne i bolesne. Dlatego w imieniu zarządu SPGK składamy hołd zmarłej i wyrazy współczucia rodzinie.

Z przykrością informujemy, że w dniu 20.05.2020 roku odbył się pogrzeb, zmarłego nagle, Tomasza Ogrodowczyka. Jako Stowarzyszenie mięliśmy okazję gościć Go kilkukrotnie na Memoriale Wędkarskim im. E. Paukszty. Ostatni raz odwiedził nas w 2019 roku. Na wieczornym spotkaniu, po zakończonych zawodach, przedstawił nam w formie prezentacji kulisy swojej pracy w Leśnym Studiu Filmowym ORW w Bedoniu. Był wybitnym filmowcem i dźwiękowcem. Nagrania odgłosów przyrody i filmy przyrodnicze, które realizował wraz ze swoim bratem Michałem, były wielokrotnie nagradzane na festiwalach filmowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Jego zasługą jest wydanie audiobooka „Wiatrołomy”, który naszemu Stowarzyszeniu jest szczególnie bliski. Przywrócił też do świadomości Polaków postać Wł. Puchalskiego, wybitnego filmowca, wznawiając jego wydawnictwa i filmy o tematyce przyrodniczej, już w formie cyfrowej, i publikując materiały wcześniej nie wydane.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała z żalem żegna Tomka Ogrodowczyka zdając sobie sprawę, że już nigdy nie zawita w nasze strony. Pozostanie jednak w naszej pamięci.

W pożegnaniu Tomka na uroczystości pogrzebowej uczestniczył członek SPGK Dominik Paukszta i złożył w imieniu Stowarzyszenia wiązankę kwiatów.

Spotkanie Wigilijne 14.12.2018r. – 19 osób

14 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 spotkaliśmy się przed siedzibą Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała, aby jak co roku przystroić choinkę przed budynkiem. Ponieważ drzewko szybko rośnie do wieszania bombek potrzebujemy coraz większych drabin. Na szczęście daliśmy radę. Kiedy wszystkie ozdoby zostały zawieszone udaliśmy się do Klubu Seniora, gdzie czekał na nas pięknie i suto zastawiony stół. Tym razem pyszne jedzenie przygotował niezawodny Stasiu Klusek.Po wspólnym odmówieniu modlitwy złożyliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku i zanuciliśmy kolendy.Pomimo śladowych ilości śniegu dotarł do nas z Laponii sędziwy i szczodry Mikołaj.Każdy otrzymał fajny prezent. Przy pysznym jedzeniu i na miłych rozmowach szybko minął czas spotkania.

smart

Wyjazd do Szymbarku i Wdzydz Kiszewskich – 21.09.2019r. – 16 osób

Wczesnym rankiem 21września  16 osób wyruszyło na kolejną już wycieczkę – tym, razem do Szymbarku i Wdzydz Kiszewskich.  Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku jest miejscem magicznym i nietuzinkowym, położonym w samym sercu Kaszub. W towarzystwie przewodnika zwiedziliśmy unikalne  w skali świata obiekty m. in.: Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW „Gryf Pomorski” , a zwiedzając „Dom do Góry Nogami” na własnej skórze mogliśmy odczuć efekty zawirowań błędnika.

Następnie udaliśmy się do najstarszego w Polsce skansenu znajdującego się we Wdzydzach Kiszewskich. Został on założony w 1906 roku przez małżeństwo Teodorę i Izydora Gulgowskich. Obecnie na terenie 22 ha zobaczyć można około 50 różnych zabudowań architektury regionalnej, z wiernie odtworzonymi wnętrzami. Przepięknie o tym miejscu opowiadał, oprowadzając nas po skansenie, historyk dr Marian Fryda.

Po zjedzeniu przepysznego obiadu w Karczmie udaliśmy się w drogę powrotną.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczala zaprasza na coroczny memoriał wędkarski im. Eugeniusza Paukszty na jez. Zielone w dniu 12.10.2019 r. W tym roku jest to już nasze 10 spotkanie. Start na wodę o godz. 11:00 Regulamin jak co roku.

Zapisy u Janusza Zielińskiego do 7.10,2019 r. /tel. 602400523/