Zawiadamiam, że 9 marca 2024 r. (sobota) o godz. 15:00 w w klubie Senior+ w Koczale, ul .Młodziezowa 8 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

Porządek zebrania :

1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Sprawozdanie z działalnos!ci SPGK za rok 2023 i dyskusja.

4. Sprawozdanie finansowe SPGK za 2023 rok i dyskusja.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalnos!ci SPGK w 2023 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.

6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdan! za 2023 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2023 rok.

7. Przedstawienie planu pracy i budzetu SPGK na rok 2024, dyskusja i podjęcie uchwały.

8. Wolne wnioski i sprawy biezące.

Z pozdrowieniami Prezes Janusz Zieliński

galeria

15 grudnia 2023 r. o godz. 18.30 w siedzibie Senior+ odbyło się spotkanie wigilijne członków SPGK.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Czekała na nas piękna sala z suto zastawionymi stołami. W tym roku pyszne potrawy przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Wataha z Wilkowa.

Po wspólnym odmówieniu modlitwy złożyliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Niestety nie mógł w tym roku przybyć Mikołaj, ale przysłał prezenty i dokładną instrukcję dotyczącą ich wręczania.

Zgodnie z tą instrukcją każdy wylosował dla siebie prezent sięgając do czapki Mikołaja. Było sporo śmiechu i zabawy.

Okazało się, że wszyscy otrzymali fantastyczne prezenty, a ponieważ byliśmy grzeczni – nikt nie dostał rózgi.

Przy pysznym jedzeniu i na miłych rozmowach szybko minął czas

spotkania.

galeria

7 października 2024 roku jezioro Zielone zgromadziło grono wędkarzy na Memoriale Wędkarskim im. Eugeniusza Paukszty. Wzięło w nim udział 22 zawodników. Jak zwykle łowiono na spinning. Ponieważ zgodnie z regulaminem łowiono na tzw. „żywej rybie”, dlatego wszystkie osobniki po pomiarze wróciły do jeziora. A w tym roku, rekordowym pod względem wielkości ryb, miał kto wracać do wody. Szczególnymi okazami były szczupaki / zapraszamy do galerii zdjęć/.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Grzegorz Sztobnicki

II miejsce – Marcin Gudalewicz

III miejsce – Bernard Pruski

Nagrodami były puchary ufundowane przez Dominika Pauksztę, Ryszarda Drzewieckiego i Janusza Zielińskiego dla pierwszych trzech miejsc. Wszyscy zawodnicy otrzymali również akcesoria wędkarskie sponsorowane przez firmę JAXON z Poznania oraz SPGK. O sponsoring zadbał jak zawsze Dominik.

Jak podkreślali uczestnicy / niektórzy z nich są z nami od początku/, atmosfera w tych zawodach jest zawsze wspaniała i z przyjemnością wracają co roku. Liczymy, że w następnym roku będą znowu z nami.

Po zawodach tradycyjnie posililiśmy się przy ognisku wspaniałym posiłkiem przygotowanym jak zawsze przez p. Stanisława Kluska.

galeria

Spływ Brdą

20 sierpnia 2023 roku grupa członków i sympatyków SPGK spotkała się w Starej Brdzie Pilskiej, aby rozpocząć tradycyjny spływ Brdą. Nie było wątpliwości co do wyboru odcinka rzeki, który chcielibyśmy przepłynąć w tym roku – wszyscy najbardziej lubimy Brdę w jej górnym biegu od Starej Brdy do Żołny.

Wypłynęliśmy przy słonecznej pogodzie, ciesząc się pięknem przyrody i swoim towarzystwem. Na postój umówiliśmy się za zmurszałym mostkiem na nadrzecznej polance. Po krótkim odpoczynku popłynęliśmy dalej, po drodze zmagając się z przeszkodami w postaci zwalonych drzew i mielizn. Pływające w rzece kłody zostały nawet częściowo usunięte z rzeki za pomocą piły motorowej i silnych rąk członków naszego stowarzyszenia. Byliśmy już blisko Żołny, kiedy nadciągnęła burza i spadła na nas ulewa tak ogromna, że mimo ochronnych płaszczyków byliśmy mokrzy od stóp do głów. Nie zepsuło to jednak humorów, a burza została uznana za dodatkową atrakcję tegorocznego spływu.

Na koniec spotkaliśmy się pod wiatą w Starej Brdzie Pilskiej. Na kajakarzy czekało już płonące ognisko, gorąca zupa Stasia, gulasz warzywny Grzesia i mnóstwo innych pyszności. Dojechało też kilku członków SPGK, którzy nie mogli uczestniczyć w spływie. Jak zawsze było miło i wesoło.

galeria

W sobotę 24 czerwca br członkowie i sympatycy SPGK spotkali się w Leśnym Dworku na imprezie plenerowej „Wianki”, nawiązującej do zwyczajów Nocy Świętojańskiej. Uczestnicy zadbali o to, aby mieć na sobie element stroju ludowego – kolorową spódnicę, fartuszek, chustę, haftowaną bluzkę czy koszulę, kapelusz czy wianuszek na głowie. Przynieśli też ze sobą zebrane kwiaty, trawy i zioła, które posłużyły do uwicia wianków tradycyjnie puszczanych na wodę. Panie ze śpiewem zabrały się do plecenia, wzbudzając niemałe zainteresowanie turystów wypoczywających nad jeziorem Dymno. Powstało siedem wianków, każdy inny i każdy piękny.
Panowie w tym czasie grilowali kiełbaski i warzywa.

Przygotowany posiłek zebrani zjedli wspólnie na tarasie jednego z budynków Leśnego Dworku. Swoją firmową zupę serwował gospodarz, Staszek Klusek, ciastem częstowały niezawodne członkinie stowarzyszenia. Dodatkową atrakcją tej części spotkania były śpiewy i konkursy z nagrodami.
Kiedy słońce pochyliło się nad horyzontem wszyscy udali się na brzeg jeziora Dymno. Zgromadziło się tam także wielu turystów. Przy dźwiękach piosenki „Wiła wianki i rzucała je do falującej wody…” wianki z zapalonymi na nich świeczkami puszczono na jezioro. Było pięknie i magicznie.
Propozycja wpisania „Wianków” do kalendarza corocznych imprez

stowarzyszenia spotkała się z ogólną aprobatą.

galeria

Wycieczki od lat są stałym punktem w planie pracy SPGK. Podczas Walnego Zebrania w marcu 2023 padła propozycja zwiedzenia Chełmna, starego miasta nad Wisłą. Organizacją wyjazdu zajęła się pomysłodawczyni.
Na wycieczkę zgłosiło się 30 chętnych. 3 czerwca około godziny 7:00 wyruszyliśmy z Koczały i po 2,5 godzinnej podróży byliśmy na miejscu. Przed okazałym renesansowym ratuszem czekała na nas pani przewodniczka, która na początek wprowadziła nas w historię miasta, położonego na dziewięciu wzgórzach. Chełmno, choć niewielkie, szczyci się wieloma wspaniałym zabytkami, które chcieliśmy zobaczyć. Spod ratusza ruszyliśmy więc w kierunku zespołu klasztornego ss. Miłosierdzia, gdzie zwiedziliśmy Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, skarbiec i nawet klasztorną piwnicę. Potem udaliśmy się w kierunku kościoła farnego, w którym znajdują się relikwie św. Walentego przez co Chełmno zyskało sławę polskiej stolicy zakochanych.
Można powiedzieć, że Chełmno to miasto kościołów, bo na tak małym obszarze znajduje się ich aż sześć. Ale tylko w świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP regularnie odbywają się msze święte, w pozostałych tylko sporadycznie lub wcale, za to służą mieszkańcom jako galerie sztuki i sale koncertowe. Obejrzeliśmy je wszystkie, słuchając opowieści pani przewodniczki o ich fundatorach, budowniczych i funkcjach, jakie pełniły na przestrzeni wieków. Przechodząc do kolejnych punktów zwiedzania podziwialiśmy zabytkowe kamienice i średniowieczne mury obronne, zachowane w bardzo dobrym stanie na długości ok. 2 kilometrów z basztami i bramami, co stanowi ewenement w skali Europy. W swojej marszrucie zatrzymaliśmy się także na chełmińskim cmentarzu, gdzie zapaliliśmy symboliczny znicz pamięci na grobie ks. Jana Schmeltera, proboszcza koczalskiej parafii w latach 1974-1991.

Odbyliśmy też bardzo przyjemny spacer po parku Nowe Planty, ciągnącym się w cieniu murów obronnych i drzew. W miejscu dawnych fos skomponowano wiele kwiatowych klombów o różnych kształtach i barwach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ławeczka zakochanych, na której wielu z nas zrobiło sobie pamiątkową fotografię. Na koniec, już zmęczeni kilkugodzinnym zwiedzaniem, udaliśmy się na obiad w Bistro NieNaŻarty , gdzie serwowano kotlet po chełmińsku i polędwiczki w sosie borowikowym. Po posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do Koczały,

żegnając się z Chełmnem i naszą miłą panią przewodniczką.

galeria

Koczała, 18.03.2023 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała
odbytego w dniu 18 marca 2023 r.

W dniu 18 marca 2023 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym S.Klusek Dymin 6 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała. Walne zebranie rozpoczęło się o godzinie 15.00, a zakończyło o godzinie 17.30. W walnym zebraniu uczestniczyło 19 członków stowarzyszenia, zgodnie z listą obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2022 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie finansowe SPGK za 2022 rok i dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2022 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2022 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2022 rok.
 7. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2023, dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Ad. 1. Prezes Janusz Zieliński serdecznie powitał członków stowarzyszenia przybyłych na walne zebranie oraz przedstawił porządek zebrania.

Ad. 2. Prezes Janusz Zieliński zaproponował na przewodniczącą walnego zebrania Joannę Myszka, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. „Za” wyborem 19 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. Joanna Myszka została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą walnego zebrania i przejęła prowadzenie zebrania od prezesa. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza walnego zebrania. Prezes zgłosił kandydaturę Zdzisławy Bublewicz, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. „Za” wyborem 19 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało” się – 0. Zdzisława Bublewicz została jednogłośnie wybrana na sekretarza walnego zebrania.

Ad. 3. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka poprosiła o przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zdzisławę Bublewicz.

Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego zabrał głos J. Zieliński informując o mniejszych obecnie możliwościach pozyskiwania środków na realizację działań.

Następnie J. Myszka poinformowała o powodach realizacji projektu dot. placów zabaw przez SPGK, a nie gminę.

Dzięki realizacji przez stowarzyszenie pozyskano dużo wyższą kwotę.

Potem zabrał głos E. Dmytryszyn chwaląc decyzję zarządu dot. podjęcia się realizacji powyższego projektu.

Jednak wyraził też ubolewanie ( trochę żartem), iż nie udało się w ubiegłym roku zorganizować wycieczki „gdzie bądź”.

Lucyna Miniewicz stwierdziła jednak, iż słuchając sprawozdania i przeglądając kronikę, uważa, że działo się naprawdę sporo.

Ad.4. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego Halinę Białek.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała w 2022 r. i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi przedstawiła Dorota Michałek-Winter – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka odczytała treść uchwały Nr 1/2023/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała z dnia 18 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2022 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium, a następnie poddała ją pod głosowanie. Wynikiem głosowania „za” – 19 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów uchwała została przyjęta.

Ad. 7. Na prośbę przewodniczącej zebrania Janusz Zieliński przedstawił plan pracy, a Halina Białek budżet stowarzyszenia na 2023 rok.

Następnie przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały Nr 2/2023/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała z dnia 18 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała na rok 2023. Wynikiem głosowania „za” – 19 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów uchwała została przyjęta.

Ad. 8 Wolne wnioski i sprawy bieżące. Zabrała głos J.Myszka proponując zorganizowanie wyjazdu gdzieś bliżej – Toruń lub Bydgoszcz.

Następnie D.Michałek-Winter zaproponowała wyjazd do Gdyni – do Muzeum Emigracji i do teatru. Podjęła się również organizacji tego wyjazdu przy pomocy Anny Kopp-Ostrowskiej.

Lucyna Miniewicz zaproponowała wyjazd do pięknego miasta Chełmna. Podjęła się również pomocy przy organizacji wyjazdu.

Na koniec A. Kopp-Ostrowska wyszła z propozycją zorganizowania w sobotę 24 czerwca spotkania przy ognisku u S. Kluska. Pomysł uzyskał akceptację wszystkich zebranych.

Wobec braku innych spraw przewodnicząca Joanna Myszka zamknęła zebranie.

Po zamknięciu zebrania J. Zieliński zaprosił wszystkich na ufundowany przez Zarząd tort z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 15-lecia SPGK. „Było pysznie”.

Protokołowała:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała

Zdzisława Bublewicz Joanna Myszka

Koczała, 07.03.2023r.

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Koczała

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że 18 marca 2023 r. (sobota) o godz. 15:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

Porządek zebrania :

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2022 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie finansowe SPGK za 2022 rok i dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2022 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2022 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2022 rok.
 7. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2023, dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Z pozdrowieniami

Prezes

Janusz Zieliński

galeria

SPOTKANIE OPŁATKOWE SPGK

15 grudnia 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się spotkanie wigilijne
członków SPGK z udziałem 19 osób. Niestety duże opady śniegu uniemożliwiły nam strojenie choinki przed siedzibą stowarzyszenia, więc wszyscy zebraliśmy się od razu w barze „U Ireny”. W przystrojonym świątecznie lokalu czekały już na nas zastawione potrawami wigilijnymi stoły. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz Andrzej Malczyński, życzliwy sympatyk SPGK, który odczytał fragment Ewangelii i zaintonował kolędę. Potem wszyscy dzielili się opłatkiem życząc sobie wzajemnie zdrowia, radości, miłości i spokoju.

Po sutej wieczerzy wigilijnej, przygotowanej przez Panią Irenę Wojtas (barszczyk, pierogi, paszteciki, śledzie, ryba po grecku, sałatki i inne pyszności), przyszedł czas na wizytę św. Mikołaja. Tym razem przybył
w towarzystwie pięknej Śnieżynki, wzbudzając entuzjazm wśród zebranych. Goście odtańczyli świąteczny pląs przy dźwiękach bożonarodzeniowej piosenki, a następnie wręczyli wszystkim prezenty, które wywołały uśmiechy na twarzach i dały wiele radości. Potem było jeszcze śpiewanie kolęd i rozmowy, za którymi tak tęskniliśmy
w czasach pandemii. Wieczór upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

galeria

Zakończenie inwestycji – place zabaw 

Zakończyła się realizacja inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji było rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego. Wykonawcą robót była firma www.placezzabawdrewna.pl Józef Kozłowski z Tychowa.

Życzymy najmłodszym i ich rodzicom dużo dobrej i bezpiecznej zabawy na nowych placach zabaw.