W dniu 15.03.2016 roku odbyło się walne zebranie członków SPGK /wyborcze/, na którym wybrano nowe władze stowarzyszenia. Oto skład:

ZARZĄD SPGK:

Janusz Zieliński – prezes
Ryszard Drzewiecki – wiceprezes
Zdzisława Bublewicz – sekretarz
Halina Białek – skarbnik
Maria Ginter – członek

Marzena Kurpiejewska Dudek – członek

Anna Kopp-Ostrowska – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Zbigniew Jawień – przewodniczący
Krzysztof Kurpiejewski – wiceprzewodniczący
Jolanta Klebeko – członek