Spotkanie z historykami

11 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie zatytułowane „Tęsknoty za niepodległością”, zamykające cykl imprez w gminie Koczała dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami spotkania  było Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała we współpracy z  Gminną Biblioteką  Publiczną i Biblioteką Szkolną ZKiW,  zaś gośćmi honorowymi  historycy-  Eugeniusz Dmytryszyn i Marian Fryda.

Zgromadzonych w czytelni biblioteki szkolnej przywitał prezes SPGK Janusz Zieliński.

Na początku Maria Zielińska zaprosiła wszystkich do obejrzenia filmu „Animowana historia  Polski”, przedstawiającego dzieje naszej ojczyzny od zarania państwowości  do chwili obecnej.  Po projekcji oddała głos Eugeniuszowi Dmytryszynowi, który nakreślił przyczyny i konsekwencje upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Swoją opowieść gość snuł do czasów odzyskania niepodległości w 1918 roku i budowy wolnej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, zatrzymując się dłużej na osobie marszałka Józefa Piłsudskiego.

Temat tęsknot za niepodległością terenów wokół Koczały, które po 1918 roku pozostały w granicach Niemiec , podjął Marian Fryda. Mówił o patriotyzmie i świadomości narodowej  mieszkańców tych ziem (w większości Kaszubów)  i czynnikach, które kształtowały w nich polskość. Podkreślał rolę literatury i prasy, odwołując się do przykładu swoich przodków. Przedstawiał dokumenty, świadczące o udziale Kaszubów  w strukturach władzy.

W prelekcji Mariana Frydy nie mogło zabraknąć także opowieści o tzw. wojnie palikowej, która rozegrała się  w lutym 1920 roku podczas ustalania granicy polsko – niemieckiej. Dzięki determinacji   i odwadze mieszkańców Konarzyn i Borowego Młyna udało się nieco powiększyć granice II Rzeczpospolitej.

Bardzo trafnym podsumowaniem wystąpień  obydwu historyków  była piosenka „Ojczyzna” Marka Grechuty, której zebrani wysłuchali w skupieniu i zadumie.

Ostatnim punktem wieczoru była prezentacja fragmentów filmu „Album polski”, wybranych i przygotowanych przez Alicję Jankiewicz. Dotykały one tematu odzyskania niepodległości po II wojnie światowej i wędrówki Polaków na ziemie odzyskane.  Projekcja wywołała żywe poruszenie  wśród oglądających, ponieważ film miał epizod koczalski – tu kręcono część scen, a pomiędzy aktorami dało się rozpoznać mieszkańców wsi.

Na koniec trwającego ponad dwie godziny spotkania organizatorzy podziękowali prelegentom i wszystkim miłośnikom historii, zebranym w bibliotece.