Koczała, 25.05.2021r.

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Koczała

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że 12 czerwca 2021 r. (sobota) o godz. 14:00 na sali w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie ( w reżimie sanitarnym ) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

Porządek zebrania :

  1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2020 i dyskusja.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2020 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
  6. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2021, dyskusja i podjęcie uchwały.
  7. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Z pozdrowieniami

Prezes

Janusz Zieliński