Koczała, 08.03.2019r.

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Koczała

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że 16 marca 2019 r. (sobota) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

 Porządek zebrania :

  1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2018 i dyskusja.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2018 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2018 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
  6. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2019, dyskusja i podjęcie uchwały.
  7. W związku z końcem kadencji dotychczasowych władz wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

                                                                               Z pozdrowieniami