WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPGK

galeria

14.03.2015 roku o godz. 17.00 w sali gminnego Ośrodka Kultury odbyło się Walne Zebranie członków SPGK. Wzięło w nim udział 25 członków. Na przewodniczącego zebrania wybrano Marka Bulczaka,
a na sekretarza Jolantę Klebeko.
Po powitaniu zebranych przez prezesa Janusza Zielińskiego oraz porządkowym wyborze przewodniczącego i protokolanta, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SPGK za rok 2014 przedstawiła Joanna Myszka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Zbigniew Jawień, stawiając wniosek
o udzielenie Zarządowi SPGK absolutorium za rok 2014, który przyjęto jednogłośnie. Plan pracy i budżet
na rok 2015 przedstawiła Joanna Myszka. Został
on zaakceptowany przez wszystkich zebranych. Sekretarz Stowarzyszenia poinformowała również o zmianie adresu siedziby SPGK. W dyskusji głos zabrał m.in. wójt gminy Koczała, dziękując za wszystkie działania Stowarzyszenia
i wyrażając nadzieję na dalszą ścisłą współpracę SPGK z samorządem.

Kuligiem wokół Starej Brdy

galeria

7 lutego 2015 roku, w sobotnie popołudnie, członkowie SPGK i ich przyjaciele spotkali się w Starej Brdzie Pilskiej na tradycyjnym, siódmym już z kolei, kuligu. Saneczki doczepiliśmy – tak jak w poprzednich latach – do ciągnika Czesia Kulińskiego. Wyruszyliśmy spod leśniczówki około godziny 14:00 i blisko dwie godziny jeździliśmy leśnymi drogami wokół Starej Brdy.
W międzyczasie zrobiliśmy postój dla odpoczynku
i rozprostowania nóg. Chociaż wszyscy uczestnicy kuligu to ludzie dorośli, nie zabrakło dziecięcej radości
i spontaniczności. Dużo frajdy sprawiła nam bitwa
na śnieżki i jazda „wężykiem” po zaspach śnieżnych, która dla niektórych kończyła się upadkiem z sanek. Mechaniczne konie zawiozły nas aż pod wiatę nad rzeką Brdą, gdzie płonęło już ognisko i czekała pyszna grochówka, przygotowana jak zawsze przez Staszka
i Grażynę, pieczone kiełbaski i inne smakołyki. To było wspaniałe popołudnie spędzone w gronie przyjaciół.