W dniu 20.09.2015 roku, dzięki uprzejmości Dariusza Łęgowskiego, dzierżawcy jez. Zielone, odbędzie się memoriał wędkarski im. E.Paukszty. Będzie to już VI edycja tych zawodów. Tradycyjnie, zgodnie z regulaminem przygotowanym przez D.Pauksztę, zawody będą przeprowadzone metodą spinningową na tzw. żywej rybie.

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem naszą imprezą prosimy o zapisy do dnia 3.09.2015 roku do godz. 15:00 do Janusza Zielińskiego / tel. 602400523/. O dopuszczeniu do uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń /max. 17 łódek/. Wpisowe wynosi 15zł od zawodnika i płatne jest w dniu zawodów. Wymagane będzie posiadanie przez każdego uczestnika kamizelki asekuracyjnej /kapoka/.

Dla zawodników, po zakończeniu przewidziany jest posiłek przy ognisku oraz nagrody.

Zapraszamy serdecznie.

Zarząd SPGK

 

 

galeria

W dniu 11.07.2015 roku gościliśmy w Starej Brdzie i okolicy członków Stowarzyszenia „Nad Głomią” z Głomska w gminie Zakrzewo. Wizyta związana była z realizowanym przez to stowarzyszenie projektem, którego celem jest upamiętnienie pobytów pisarza Eugeniusza Paukszty w pobliskiej leśniczówce Wersk (obecnie Wierzchołek), mających miejsce w latach 60-tych XX w. Ponieważ SPGK rokrocznie, począwszy od 2008 roku, realizuje różne przedsięwzięcia związane z osobą Eugeniusza Paukszty, goście chcieli zapoznać się z naszymi działaniami i formą ich realizacji.

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w dawnej leśniczówce Stara Brda (obecnie gospodarstwo agroturystyczne „Łosiowisko”),gdzie znajduje się tablica upamiętniająca pobyty pisarza w latach 1958-61. Następnie udaliśmy się na spacer, zatrzymując się w miejscach opisanych w powieści „Wiatrołomy”, z których ostatnim było jezioro Zielone – ulubione miejsce wędkowania pisarza, gdzie od kilku lat organizowany jest memoriał wędkarski im. E.Paukszty.

Honorowym gościem spotkania był syn pisarza- Dominik Paukszta, który od 2008 roku jest członkiem SPGK i aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia.

Po spacerze udaliśmy się na wspólny spływ kajakowy rzeką Brda na odcinku Żołna – Nowa Brda. Tu dołączyli do nas kolejni członkowie SPGK wraz z ich najbliższymi. W sumie stworzyliśmy ponad 40-osobową grupę. Po spływie, podczas którego liczne przeszkody spowodowały wiele zabawnych sytuacji, niejednokrotnie zmuszając do wykazania się nie lada sprawnością fizyczną, udaliśmy się do leśniczówki w Starej Brdzie na wspólny posiłek. Smakując pyszną grochówkę, przygotowaną tradycyjnie przez Grażynę i Staszka Klusków oraz inne potrawy sporządzone przez uczestników spływu lub upieczone nad ogniskiem, spędziliśmy miłe popołudnie.

Na koniec spotkania Stowarzyszenie „Nad Głomią” zaprosiło naszych członków na finał realizowanego projektu – na odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnej leśniczówce Wersk.

IMG_0048IMG_0026IMG_0064IMG_0071IMG_0099

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPGK

galeria

14.03.2015 roku o godz. 17.00 w sali gminnego Ośrodka Kultury odbyło się Walne Zebranie członków SPGK. Wzięło w nim udział 25 członków. Na przewodniczącego zebrania wybrano Marka Bulczaka,
a na sekretarza Jolantę Klebeko.
Po powitaniu zebranych przez prezesa Janusza Zielińskiego oraz porządkowym wyborze przewodniczącego i protokolanta, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SPGK za rok 2014 przedstawiła Joanna Myszka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Zbigniew Jawień, stawiając wniosek
o udzielenie Zarządowi SPGK absolutorium za rok 2014, który przyjęto jednogłośnie. Plan pracy i budżet
na rok 2015 przedstawiła Joanna Myszka. Został
on zaakceptowany przez wszystkich zebranych. Sekretarz Stowarzyszenia poinformowała również o zmianie adresu siedziby SPGK. W dyskusji głos zabrał m.in. wójt gminy Koczała, dziękując za wszystkie działania Stowarzyszenia
i wyrażając nadzieję na dalszą ścisłą współpracę SPGK z samorządem.

Kuligiem wokół Starej Brdy

galeria

7 lutego 2015 roku, w sobotnie popołudnie, członkowie SPGK i ich przyjaciele spotkali się w Starej Brdzie Pilskiej na tradycyjnym, siódmym już z kolei, kuligu. Saneczki doczepiliśmy – tak jak w poprzednich latach – do ciągnika Czesia Kulińskiego. Wyruszyliśmy spod leśniczówki około godziny 14:00 i blisko dwie godziny jeździliśmy leśnymi drogami wokół Starej Brdy.
W międzyczasie zrobiliśmy postój dla odpoczynku
i rozprostowania nóg. Chociaż wszyscy uczestnicy kuligu to ludzie dorośli, nie zabrakło dziecięcej radości
i spontaniczności. Dużo frajdy sprawiła nam bitwa
na śnieżki i jazda „wężykiem” po zaspach śnieżnych, która dla niektórych kończyła się upadkiem z sanek. Mechaniczne konie zawiozły nas aż pod wiatę nad rzeką Brdą, gdzie płonęło już ognisko i czekała pyszna grochówka, przygotowana jak zawsze przez Staszka
i Grażynę, pieczone kiełbaski i inne smakołyki. To było wspaniałe popołudnie spędzone w gronie przyjaciół.